Miguel Servet

Un cine en el Hospital Infantil de Zaragoza